Jägersro trav & galopp arbetar för att all verksamhet på Jägersro, såsom trav- och galopptävlingar, uthyrningsverksamhet, kringarrangemang i samband med tävlingar samt underhåll och förnyelse av anläggningen bidrar till en ur miljösynpunkt hållbar utveckling.

Arbetet innebär uppföljning av lagar och myndighetskrav, framtagande av nya mål och handlingsplaner, information och samråd, förändrings- och utvecklingsarbete, egenkontroller, statistik, revisioner m.m.

                                                          


Jägersro, Box 9506, 200 39 MALMÖ ~ Telefon: 040-671 82 00 ~ Fax: 040-671 82 50

Webbproduktion: Ahltorpmedia AB