Bli medlem i Jägersro Lärlingsförening.

PlusGiro 93 02 98-5
Medlemsavgift 200:-
Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalning.

Jägersrolärlingarna


Jägersro, Box 9506, 200 39 MALMÖ ~ Telefon: 040-671 82 00 ~ Fax: 040-671 82 50

Webbproduktion: Ahltorpmedia AB