Jägersro Damklubb är en organisation för kvinnor med travsporten som gemensamt intresse. Vi är cirka 100 medlemmar. Jägersro Damklubb samarbetar med Jägersro genom att utföra vissa arbetsuppgifter. Till exempel bemanning av informationsdisken tävlingsdagar, som värdinnor vid prisutdelningar.

Fortlöpande arrangerar Jägersro Damklubb olika typer av aktiviteter, exempelvis studiebesök och föreläsningar. Utöver detta anordnas oftast någon form av aktivitet vid medlemsmöten. Jägersro Damklubbs lopp och en gåsamiddag, där klubben bjuder sina medlemmar, är exempel på årligen återkommande evenemang. Vi har vårt klubbrum i lilla totohallen ovanför sittplatsläktaren.

Medlemsavgiften är 300 kronor per år som betalas in på bankgiro 5489-4035. Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer.

Önskar Du mer information om Jägersro Damklubb, kontakta ordförande Eva-Lotta Sundin, 0416-189 72.Välkommen till Jägersro Damklubb!                                              
Styrelsen

Tillbaka


Jägersro, Box 9506, 200 39 MALMÖ ~ Telefon: 040-671 82 00 ~ Fax: 040-671 82 50

Webbproduktion: Ahltorpmedia AB